Veidotājiem‎ > ‎

Rakstu gatavošana

Lūdzu iepazīstieties ar instrukcijām par rakstu stilu.

Rakstu tehniskās sagatavošanas principi

Rakstu autori raksta brīvprātīgi, tomēr viņi rēķinās ar to, ka arī redaktori un maketētāji strādā brīvprātīgi, un tāpēc autori cenšas sekot šajā dokumentā aprakstītajām instrukcijām, lai redaktoriem un maketētājiem nebūtu jānodarbojas ar kaut ko atkārtoti, lai šim autoram netiktu veltīts vairāk laika nekā citiem. Jebkurš avīzes raksts ir svarīgāks par jebkuru citu, jo tiem katram ir jābūt par 100% gataviem. Katra minūte, ko redaktori tērē uz jūsu rakstu atkārtotu palabošanu, jo jūs darījāt tikai tā, kā jums bija ērtāk, ir minūte, kas tiek atņemta citu rakstu saturiskai izvērtēšanai un pilnveidošanai. Šīs instrukcijas nav domātas, lai redaktoriem un maketētājiem vispār nebūtu nekas jādara. Šīs instrukcijas patiesībā ir sagatavotas tāpēc, lai autori nedarītu neko vairāk, kā no viņiem tiek prasīts.

Rakstīšanas tehniskie formāti

Avīze "VeA Skaitļotājs" tiek sagatavota sistēmā LaTeX. Visi raksti rakstāmi vienkāršā teksta redaktorā, vienkāršā teksta formātā (plain text) vai arī LaTeX formātā.

Faili tiek rakstīti UTF-8 kodējumā. Nav arī liela bēda, ja raksts ir sākotnēji uzrakstīts ISO-8859-13 (Windows cp-1257) kodējumā. Labojot redaktora iesūtītos rakstus, mainīt faila nosaukumu, kodējumu vai specifisko maketa kodu, ir cūcība, kas prasīs redaktoriem atkārtotu darbu un daudz laika.

Gatavojot raksta melnrakstu, tātad pirmo versiju, faila nosaukumā neizmantot diakritiskās zīmes un atstarpes. Ja ļoti gribas atstarpes, tad vēlams izmantot apakšsvītru - "_". Kad tiek gatavotas vēlākas rakstu versijas, tad jāizmanto tas faila nosaukums, kādu ir failam devis redaktors.

Uz Windows sistēmas ieteicamā programma ir Notepad++ (saite lejupielādei). Linux vidē var izmantot Gedit, Kate, Vim, Emacs.

Ja kāds autors izmanto WYSIWYG tipa redaktoru MS Word (vai OpenOffice Writer), der ielāgot, ka aizliegts izmantot speciālos teksta noformēšanas rīkus, izņemot vienīgo atļauto --- kursīvu, lai atzīmētu īpašvārdus angļu valodā. Word dokumentos aizliegts ievietot attēlus, jo šādi attēli nav izmantojami avīzē. Aizliegts rakstīt matemātiskas izteiksmes Wordā. Ja raksts satur matemātiskas izteiksmes, tad tas rakstāms tikai un vienīgi LaTeX formātā parastā teksta redaktorā.

Pašrocīga maketa kompilēšana netiek atbalstīta

Maketa kompilēšana (un sagatavošanās tam) ir sarežģīts process, kas prasa daudz mūsu laika. Mums nav laika katram autoram atsevišķi palīdzēt darīt to, kas nekādā veidā nepalīdzēs veidot avīzi labāku.

Ja autori vēlās kompilēt LaTeX un iegūt gala maketu, tad tas viņiem ir jādara pašu spēkiem. Ne tehniskas konsultācijas, ne arī nepieciešamie šabloni netiks piešķirti.

Ja raksts sastāv no satura elementiem ar sarežģītu attēlojumu, piemēram, diagrammas, matemātiskās izteiksmes, tad autors to var pats nokompilēt parastā article klases dokumentā.

Jāteic, ka autora aizraušanās ar maketa kompilēšanu ir pretrunā ar TeX filozofiju par dokumentu sastādīšanas kārtību. Autoru uzdevums ir domāt par saturu nevis par noformējumu.

Dažas LaTeX instrukcijas

Teksta rindas garums nedrīkst būt platāks par 80 simboliem. Tas nepiciešams, lai šos failus varētu apskatīt jebkura teksta redaktorā neatkarīgi no ekrāna izšķirtspējas izmantojot tikai vertikālo ritjoslu. Jo horizontāla skrolēšana visbiežāk izraisa nepatiku un riebumu pret autoru, pie tam uz tastatūras nav speciālu pogu, lai varētu ērti bīdit tekstu horizontāli, pretstatā vertikālajai kustībai. Šāds formāts ļauj arī šos rakstus viegli ievietot tīmeklī, bet papildus formatizēšanas. Lai gan sākumā šīs prasības var likties (1)smieklīgas un (2)neērtas, tad iemesli tam ir šādi: (1) ir bijusi maza saskarsme ar dokumentiem, kurus vajag skrolēt horizontāli; (2) netiek izmantots pareizs teksta redaktors(!jā tieši teksta redaktors, nevis WYSIWYG!), kas to visu izdara automātiski, nepieciešams iestatīt tikai maksimālo rindas platumu;

Teksts jāsaglabā failā ar paplašinājumu ".txt"Teksts jāsāk ar raksta virsrakstu.

Lai atvieglotu redaktoru darbu, otrajā rindiņā paši saceram aptuveni 5-10 vārdus garu apakšvirsrakstu. Apakšvirsraksti tiek izmantoti tikai tad, ja to prasa maketa īpatnības vai raksta garums. Dažreiz vajag izstiept garumā, tad pieliek apakšvirsrakstu.

Rindkopas savā starpā un rindkopas no nodaļu virsrakstiem jāatdala ar vismaz vienu tukšu rindiņu (respektīvi, pēc katras rindkopas ir jāspiež divi Enter).

Domu zīmes ir jāraksta kā trīs mīnusa zīmītes: ---

Atkārtoju! Ir ļoti būtiski, ka jūs nerakstāt Wordā. Ja jūs domājat, ka var uzrakstīt Wordā un pēc tam iekopēt plaintext dokumentā, tad tā nav, jo šīs te domuzīmes un citi simboli Wordā tiek sačakarēti.

Lai arī pašlaik vēl nav atrisināta latviešu valodas pēdiņu problēma, lūgums pēdiņas rakstīt šādi: atverošās pēdiņas ir divi apostrofi: ``, bet aizverošās pēdiņas ir divas atsevišķas ķepiņas: ' '. Atvainojos, ja apostrofs un ķepiņa nav īstais nosaukums. Piemērs:

Viņš teica: ``Pietupies, Janka!''

Personvārdi jāraksta gan latviski, gan iekavās angliski, lai tos varētu pēc tam interesents atrast internetā. Līdzīgi arī ar citiem terminiem, kurus lasītājs varētu pēc tam mēģināt meklēt. Visi angļu valodā rakstītie vārdi jānoformē kursīvā. Noformēšana kursīvā notiek tā, ka attiecīgais vārds tiek sākts ar "\textit{" un pabeigts ar "}". Piemērs:

Alans Tjūrings (\textit{Alan Mathison Turing}) bija baigais vecis.

Kursīvā jāraksta arī visi vārdi, kuriem neizdodas atrast piemērotu latviešu valodas vārdu. Dažreiz arī ir vārdi, kurus bieži izmanto ikdienā, bet par latviešu valodas vārdiem nesauc - barbarismi, internacionālismi, uc. Tos liekam kursīvā. Piemērs:

Novēlu studentiem \textit{hakot} no rīta līdz vakaram.

Kursīvs ir vienīgais noformējums, kuru atļauts izmantot autoriem. Stingrā drukā (bold) vai pasvītrot tekstu (underline) nevar. Izmantot LIELOS BURTUS, LAI KAUT KO UZSVĒRTU, arī IR AIZLIEGTS. Ja tas ir kāds tehnisks raksts, piemēram, par algoritmu vai matemātiku, tad iespējams viss, ko parasti var darīt LaTeXā, arī pasvītrot, apvilkt u.tml.

Matemātiskās izteiksmes tiek rakstītas kā ierasts LaTeXā.

Pseidokods tiek rakstīts ar clrscode pakas palīdzību.

Footnotes

Ja vēlaties papildināt saturu ar informāciju, kas ir vērtīga, bet tieši neattiecas uz rakstu, to var noformēt kā footnote. Piemērs:

Un tad Jānisa devās uz Ņujorku\footnote{Ņujorkā Jānis satika savu mūža mīlestību Janu}.

Saites, norādes jeb hipersaites

Tekstā aizliegts ievietot saites (hipersaites). Tās ir jāizraksta atsevišķā sarakstā un tām ir jāpiekārto unikāli nosaukumi. Piemēram, ja tā ir saite uz Vikipēdijas rakstu par Janku, tad šai saitei saprātīgs unikālais nosaukums būtu WpJanka. Ja mēs tagad gribam aicināt lasītājus apmeklēt šo lapu, tad jāraksta tā:

Jānis ir tik slavens, ka par viņu ir pat atsevišķs ieraksts Vikipēdijā\cite{WpJanis}.

Unikālie norāžu nosaukumi nevar saturēt atstarpes, latviešu diakritiskās zīmes un apakšsvītras.

Avīze nav interneta mājaslapa. Nevar būt teksts, piemēram,

Skaistu meiteņu attēlus var aplūkot šeit\cite{MeitenuLapa}.

Pareizāk būtu:

Ir viena lapa\cite{MeitenuLapa}, kurā var aplūkot skaistu meiteņu attēlus.

Raksta beigās visas saites ir jāatšifrē. Ja jūs zināt kā to pareizi dara LaTeXā, tad dariet to tā. Ja nezināt, tad mums pietiks ar šādu sarakstu:

WpJanis
http://wikipedia.org/Janis

MeitenuLapa
http://meitenes.com

Attēli

Rakstus var papildināt ar attēliem. Vislabāk, ja katrs autors sagatavo kādu attēlu.

Attēliem ir jābūt JPG vai PNG formātā. Jo lielāki, jo labāk. Visi attēli tiks pārtaisīti par melnbaltiem. Autori par to var nesatraukties, to mēs izdarīsim paši. Attēliem labāk būt gareniskiem (landscape), jo tādi ir vairāk piemēroti šaurajām slejām.

Kā jau tika norādīts sākumā, Wordā rakstīt ir aizliegts. Ja nu tomēr kāds rakstīs Wordā un ievietos attēlus Word dokumentā, tad tāds raksts pavisam noteikti netiks pieņemts, jo Word dokumentā ievietoti attēli nav izmantojami maketā.

Subpages (1): Par stilu
Comments