Veidotājiem‎ > ‎

Autoriem un tiem, kurus intervē

  • Avīzē netiek publicēts neviens raksts, kuru nebūtu izlasījis redaktors un korektors. Ja redaktors vai korektors uzskata, ka kaut kas ir jālabo, tad tas tiks labots.
  • Autoriem, kas iesniedz rakstus, jārēķinās, ka pēc redaktoru labojumiem raksts var izrādīties ļoti atšķirīgs no iesniegtā materiāla. Tādā gadījumā autors var droši secināt, ka iesniegtais materiāls ir bijis ļoti nekvalitatīvs.
  • Pirmo trīs numuru pieredze rāda, ka vairums cilvēku, kas ikdienā neraksta publicējamu materiālu, nespēj iztikt bez liekvārdības. Lai tiktu vaļā no šīs liekvārdības, bieži vien mums nākas izmainīt teikumu struktūru, bet atsevišķi teikumi ir dzēšami pilnībā. Tie ir biežākie gadījumi, kad autoriem varētu likties, ka redaktors ir atņēmis rakstam dvēseli. Avīzē "Skaitļotājs" ūdeņi netiks publicēti.
Comments