Par avīzi

"VeA Skaitļotājs" ir avīze datorzinātnes draugiem Latvijā.

Avīzes uzdevumi ir informēt, iedvesmot, aizraut, mācīt un pierakstīt.

"VeA Skaitļotājs" raksta par cilvēkiem un norisēm datorzinātnē, par datorzinātnes vēsturi, par aktuāliem pētījumiem, par vērtīgām grāmatām un par notikumiem Ventspils Augstskolas datorzinātnes dzīvē.

Avīzes izdošana drukātā formātā (pretstatā izdošanai internetā) ir viena no tās pamatidejām.

Avīzi izdod domubiedru grupa.

Avīze ir bezmaksas.

Komanda

  • Galvenais redaktors: Jāzeps Baško
  • Redaktori: Uldis Pīrāgs, Gatis Miķelsons, Jānis Ģeņģeris, Mārtiņš Opmanis
  • Korektore: Linda Spinga
  • Palīgi: Pēteris Lediņš, Mārtiņš Krastiņš, Vairis Caune, Romāns Putāns

Daži fakti

  • Avīzes pirmā numura veidotāju grafa diametrs bija vairāk nekā 17 tūkstoši kilometru (numura veidošanā piedalījās cilvēki, kas tobrīd atradās Latvijā, Vācijā, Lielbritānijā, ASV, Taivānā, un Japānā).
  • Avīzes komanda vēl nav klātienē satikusies, pat ne nepilnā sastāvā.
  • Avīzes makets tiek sagatavots LaTeX sistēmā, izmantojot modificētu paperTeX klasi.
  • Avīzi drukā SIA "Poligrāfijas aģentūra".
Comments